Ripple – 赤焰

作詞:鄧光顯 作曲:鄧光顯/莊建龍 台羅拼音:關德樂 烏佮白 oo ka̍h pe̍h 為啥人攏看無詳細 uî siánn-lâng lóng khuànn bô siông-sè 毋著的到底佗一個 m̄-tio̍h ê tàu-té tué tsi̍t ê 猶擱有啥人是鬥陣的 鬥陣的 iáu koh ū siánn-lâng…… Read more “Ripple – 赤焰”