06 – 下輩子

Note: Words in italics are English,  words in bold are Taiwanese, all the rest are Chinese.

作詞:洋蔥 & 春風   作曲:洋蔥 & 春風  台語拼音:關德樂

我知 妳老母都嫌我醜
guá tsai  lí lāu-bú lóng hiâm guá bái
我知 妳老爸都看我不爽快
guá tsai  lí lāu-pē lóng khuànn guá bô sóng khuài

我知 妳家的狗 咬我三次
guá tsai  lín tau ê káu  kā guá sann pái

全家伙都賭爛 其實我都會知
kui ke-hué lóng tóo lâng  kî-si̍t guá lóng ē tsai

我寄呼妳的信 都給妳爸撕掉
guá kià hoo lí ê phue  goo hōo lín pā liah tiāu

我打電話去妳家 擱呼妳媽掛掉
guá khà tiān-uē khì lín tau koh hoo lí má kuà tiāu

連我走去妳家 都有人來討債
liân guá kiânn-khì lín tau  lóng ū lâng lâi thó-siàu

我不敢相信 自己怎會甲衰小
guá m̄ kánn siong-sìn  tsū-kí ná-ē jiǎ shuāi xiǎo

妳老爸老母看我無 我選里長給他看
lí lāu-pē lāu-bú khuànn guá bó  guá suán lí tn̂g hōo i khuànn

伊嫌我不夠好野 但我有好的心肝
i hiâm guá bô-kàu hó iá  tān guá hó ê sim-kuann

送芒果去妳家又呼妳爸丟在地下
sàng suāinn-á khì lín tau koh hoo lín pā tàn leh thôo-kha

我發誓 下輩子 我要娶他女兒
guá tsiù-tsuā  āu-sì-lâng  guá beh tshuā i lú-lî tsa-kiánn

我拜天 我拜地 求菩薩讓咱作夥
guá pài-thinn  guá pài tē  kiû phôo-sat hōo lán tsò-hué
 
妳永遠 是家裡 最甲意 那一個
lí íng-uán  sī tshù-lāi  siōng kah-ì  hit-tsi̍t-ê

這世人沒辦法給妳山盟海誓
tsit-sì-lâng bô-huat-tōo hōo lí san-bîng-hái-sè

後世人再帶妳去呷妳最愛的燒酒螺
āu-sì-lâng tsia tshuà lí khì jia lí siōng ài ê sio-tsiú-lê

妳說下輩子如果我還記得妳 我們死也要在一起
nǐ shuō xiàbèizi rúguǒ wǒ hái jìdé nǐ wǒmen sǐ yě yào zài yīqǐ

像是陷入催眠的指令 我又開始昏迷不醒
xiàng shì xiànrù cuīmián de zhǐlìng wǒ yòu kāishǐ hūnmí bù xǐng

好吧下輩子如果我還記得妳 妳的誓言可別忘記
hǎo ba xiàbèizi rúguǒ wǒ hái jìdé nǐ nǐ de shìyán kě bié wàngjì

不過一張明信片而已 我已隨他走入
bùguò yī zhāng míngxìnpiàn éryǐ wǒ yǐ suí tā zǒu rù

下個輪迴裡
xià gè lúnhuí lǐ

這輩子無法的話 那可以下輩子好嗎
zhè bèi zǐ wúfǎ dehuà nà kěyǐ xià bèizi hǎo ma

妳說當朋友的話 那我也就這樣做吧
nǐ shuō dāng péngyǒu dehuà nà wǒ yě jiù zhèyàng zuò ba

我看著妳去愛誰 比做牛做馬還累
wǒ kànzhe nǐ qù ài shuí bǐ zuò niú zuò mǎ hái lèi

妳的另一半在哪裡我 I DONT CARE
nǐ de lìng yībàn zài nǎlǐ wǒ I DONT CARE

我什麼時候 會離開 在走上奈何橋
wǒ shénme shíhòu huì líkāi zài zǒu shàng nàihé qiáo

不選擇孟婆湯的話 我吞下那不該吃的藥
bù xuǎnzé mèng pó tāng dehuà wǒ tūn xià nà bù gāi chī di yào

為了可以在人群之中讓我更快的找到妳
wèile kěyǐ zài rénqún zhī zhōng ràng wǒ gèng kuài de zhǎodào nǐ

我決定在離開前 我先來帶個望遠鏡
wǒ juédìng zài líkāi qián wǒ xiān lái dài gè wàngyuǎnjìng

COME ON BABY 說好下輩子妳要在我身邊
COME ON BABY shuō hǎo xiàbèizi nǐ yào zài wǒ shēnbiān

我還會記得那牌子 跟妳最愛抽的菸
wǒ hái huì jìdé nà pái zǐ gēn nǎi zuì’ài chōu de yān

我更他媽的希望時間可以再快一點
wǒ gèng tā mā de xīwàng shíjiān kěyǐ zài kuài yīdiǎn

讓我過完這輩子 完成我的心願
ràng wǒguò wán zhè bèizi wánchéng wǒ de xīnyuàn

沒有了天長地久 真的我沒差
méiyǒule tiānchángdìjiǔ zhēn de wǒ méi chà

下輩子還要記得妳 是我的真心話
xià bèi zǐ huán yào jìdé nǐ shì wǒ de zhēnxīn huà

就算是角色互換 那我真的沒關係
jiùsuàn shì jiǎosè hùhuàn nà wǒ zhēn de méiguānxì

反正 也 對阿 對阿 我心甘情願的被妳插
fǎnzhèng yě duì ā duì ā wǒ xīngānqíngyuàn de bèi nǐ chā

妳說下輩子如果我還記得妳 我們死也要在一起
nǐ shuō xiàbèizi rúguǒ wǒ hái jìdé nǐ wǒmen sǐ yě yào zài yīqǐ

像是陷入催眠的指令 我又開始昏迷不醒
xiàng shì xiànrù cuīmián de zhǐlìng wǒ yòu kāishǐ hūnmí bù xǐng

好吧下輩子如果我還記得妳 妳的誓言可別忘記
hǎo ba xiàbèizi rúguǒ wǒ hái jìdé nǐ nǐ de shìyán kě bié wàngjì

不過一張明信片而已 我已隨他走入
bùguò yī zhāng míngxìnpiàn éryǐ wǒ yǐ suí tā zǒu rù

下個輪迴裡
xià gè lúnhuí lǐ

這輩子無法的話我沒差
zhè bèi zǐ wúfǎ dehuà wǒ méi chà

只想跟妳說我的真心話
zhǐ xiǎng gēn nǐ shuō wǒ de zhēnxīn huà

一個無理的要求 答應我好嗎
yīgè wúlǐ de yāoqiú dāyìng wǒ hǎo ma

不管是天堂地獄 我都沒在怕
bùguǎn shì tiāntáng dìyù wǒ dōu méi zài pà

這輩子無法的話我沒差
zhè bèi zǐ wúfǎ dehuà wǒ méi chà

只想跟妳說我的真心話
zhǐ xiǎng gēn nǐ shuō wǒ de zhēnxīn huà

一個無理的要求 答應我好嗎
yīgè wúlǐ de yāoqiú dāyìng wǒ hǎo ma

不管是天堂地獄 我都沒在怕
bùguǎn shì tiāntáng dìyù wǒ dōu méi zài pà

妳說下輩子如果我還記得妳 我們死也要在一起
nǐ shuō xiàbèizi rúguǒ wǒ hái jìdé nǐ wǒmen sǐ yě yào zài yīqǐ

像是陷入催眠的指令 我又開始昏迷不醒
xiàng shì xiànrù cuīmián de zhǐlìng wǒ yòu kāishǐ hūnmí bù xǐng

好吧下輩子如果我還記得妳 妳的誓言可別忘記
hǎo ba xiàbèizi rúguǒ wǒ hái jìdé nǐ nǐ de shìyán kě bié wàngjì

不過一張明信片而已 我已隨他走入
bùguò yī zhāng míngxìnpiàn éryǐ wǒ yǐ suí tā zǒu rù

下個輪迴裡
xià gè lúnhuí lǐ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s